Науково-дослідні роботи


Співробітниками лабораторії виконані такі роботи

 • НДР "Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем на прикладі вразливостей прикладного та серверного програмного забезпечення для платформ операційних систем Windows та Linux"

  2019

  Науковий керівник – О.М.Новіков, відповідальний виконавець – М.І.Ільїн.

  Шифр “Лунарія”, за замовленням Служби зовнішньої розвідки України.


 • НДР "Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем, технологій протидії сигнатурним та евристичним системам сучасного антивірусного програмного забезпечення з використанням механізмів антивіртуалізації, антиемуляції та захисту від відлагоджування для платформи операційних систем Windows"

  2018

  Науковий керівник – О.М.Новіков, відповідальний виконавець – М.І.Ільїн.

  Шифр “Ожина”, за замовленням Служби зовнішньої розвідки України.


 • НДР "Дослiдження, аналiз та моделювання сучасних загроз безпецi інформаційних систем на прикладі вразливостей прикладного програмного забезпечення та недоліків механізмів захисту з елементами евристичного аналізу"

  2017

  Науковий керівник – О.М.Новіков, відповідальний виконавець – М.І.Ільїн.

  Шифр “Глод”, за замовленням Служби зовнішньої розвідки України.


 • НДР "Дослiдження, аналiз та моделювання сучасних загроз безпецi операцiйних систем сiмейства Windows"

  2015-2016

  Науковий керівник – О.М.Новіков, відповідальний виконавець – М.І.Ільїн.

  Шифр “Шипшина”, за замовленням Служби зовнішньої розвідки України.Публікації


 • Модифікація методу обчислювальної реалізації крайових задач на основі Д4 декомпозиції для гібридних систем на базі графічних процесорів

  М.І.Ільїн
  Вісник НТУУ КПІ: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2017. – 65. – С. 63-67.
  BibTex


 • Ідентифікація інтенсивності джерел забруднення атмосфери на базі гібридних обчислювальних систем

  М.І.Ільїн, О.М.Новіков
  Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – 3. – с. 21-29
  BibTex


 • Применение GPU кластеров в задаче идентификации функций источников загрязнений в модели UNI-DEM

  Новиков А.Н., Ильин Н.И., Кикоть Н.И.
  Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології”. – Київ: НТУУ КПІ. – 2011. – С. 477-478.
  BibTex


 • Дослідження методів паралельних обчислень для подолання трансобчислювальної складності при розвязуванні екологічних проблем навколишнього середовища

  Новіков О.М., Терещенко І.М., Ільїн М.І., Семенов О.В.
  Наукові вісті КПІ. – 2011. – 1. – С. 79-83.
  BibTex


 • Реализация модифицированного алгоритма Д4 декомпозиции в multiGPU системах

  М.І.Ільїн, Н.І.Кікоть
  Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретические и прикладные аспекты кибернетики”. – Київ: КНУ, 21-25 лютого 2011 р. – C. 155-157.
  BibTex


 • Моделювання процесів розповсюдження шкідливих домішок в атмосфері для задач екологічного прогнозування в умовах надзвичайних ситуацій

  Ільїн М.І., Новіков О.М., Кікоть М.І.
  Матеріали VI міжнародної конференції “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”. – Харків: УкрНДІЕП. – 2010. – С. 105-107.
  BibTex


 • Разработка и тестирование параллельного алгоритма для решения краевой задачи уравнения параболического типа в УА

  Парусимов Г.В., Ильин Н.И., Рожко Р.В.
  Кибернетика и вычислительная техника. – 2010. – 161. – С. 15-27.
  BibTex


 • Модель производительности системы визуализации спутниковых данных

  Ильин Н.И.
  Управляющие системы и машины. – 2009. – 4. – С. 15-22.
  BibTex