Science


The Laboratory successfully completed folowing projects

 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system na prykladi vrazlyvostei prykladnoho ta servernoho prohramnoho zabezpechennia dlia platform operatsiinykh system Windows ta Linux(in ukrainian)

  2019

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Lunariia”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system, tekhnolohii protydii syhnaturnym ta evrystychnym systemam suchasnoho antyvirusnoho prohramnoho zabezpechennia z vykorystanniam mekhanizmiv antyvirtualizatsii, antyemuliatsii ta zakhystu vid vidlahodzhuvannia dlia platformy operatsiinykh system Windows(in ukrainian)

  2018

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Ozhyna”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system na prykladi vrazlyvostei prykladnoho prohramnoho zabezpechennia ta nedolikiv mekhanizmiv zakhystu z elementamy evrystychnoho analizu(in ukrainian)

  2017

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Glod”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi operatsiinykh system simeistva Windows(in ukrainian)

  2015-2016

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Shipshina”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.Publications


 • Modyfikatsiia metodu obchysliuvalnoi realizatsii kraiovykh zadach na osnovi D4 dekompozytsii dlia hibrydnykh system na bazi hrafichnykh protsesoriv (in ukrainian)

  M.I.Ilin
  Visnyk NTUU KPI: Informatyka, upravlinnia ta obchysliuvalna tekhnika. – 2017. – 65. – S. 63-67.
  BibTex


 • Identyfikatsiia intensyvnosti dzherel zabrudnennia atmosfery na bazi hibrydnykh obchysliuvalnykh system(in ukrainian)

  M.Ilin, О.Novikov
  Systems research and information technology. – 2017. – 3. – p. 21-29
  BibTex


 • Prymenenye GPU klasterov v zadache ydentyfykatsyy funktsyi ystochnykov zahriaznenyi v modely UNI-DEM (in russian)

  M.Ilin, О.Novikov, N. Kikot
  Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Systemnyi analiz ta informatsiini tekhnolohii”. – Kyiv: NTUU KPI. – 2011. – S. 477-478.
  BibTex


 • Doslidzhennia metodiv paralelnykh obchyslen dlia podolannia transobchysliuvalnoi skladnosti pry rozviazuvanni ekolohichnykh problem navkolyshnoho seredovyshcha (in ukrainian)

  Novikov O.M., Tereshchenko I.M., Ilin M.I., Semenov O.V.
  Naukovi visti KPI. – 2011. – 1. – S. 79-83.
  BibTex


 • Realyzatsyia modyfytsyrovannoho alhorytma D4 dekompozytsyy v multiGPU systemakh(in russian)

  M. Ilin, N. Kikot
  International scientific conference of students, graduated students and young scientists “Theoretical and applied aspects of cybernetic”. – Kiev: KNU, February 21-25 2011 y. – P. 155-157.
  BibTex


 • Modeliuvannia protsesiv rozpovsiudzhennia shkidlyvykh domishok v atmosferi dlia zadach ekolohichnoho prohnozuvannia v umovakh nadzvychainykh sytuatsii (in ukrainian)

  Ilin M.I., Novikov O.M., Kikot M.I.
  Materialy VI mizhnarodnoi konferentsii “Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia”. – Kharkiv: UkrNDIEP. – 2010. – S. 105-107.
  BibTex


 • Razrabotka y testyrovanye parallelnoho alhorytma dlia reshenyia kraevoi zadachy uravnenyia parabolycheskoho typa v UA (in russian)

  Parusymov H.V., Ilin M.I.., Rozhko R.V.
  Kybernetyka y vychyslytelnaia tekhnyka. – 2010. – 161. – S. 15-27.
  BibTex


 • Model proyzvodytelnosty systemы vyzualyzatsyy sputnykovykh dannіkh (in russian)

  Ilin M.I.
  Upravliaiushchye systemy y mashyny. – 2009. – 4. – S. 15-22.
  BibTex